Referater 2020 
Bestyrelsesmøde hos Pernille d. 30. november.20 – afbud fra Kim.
 
 1. Formanden beretter, at vandet er godt, og at det er blevet koldere.
 
 1. Kassereren beretter om en fornuftig økonomi, og at vi pt er 107 medlemmer, som er et meget, meget flot resultat, situationen taget i betragtning.
 
 1. Der er kommet en mail fra Niels Rasmussen, Øster Hurup Havn, omkring broen. Kommunen har bekræftet, at de har fået vores ansøgning til ny bro. Men, at bevillingen af bropenge bliver for et samlet projekt for hele kommunen. Kommunen forventer en afklaring omkring brostrategi i hele kommunen pr. juni 2021. Vi vil gerne på orienteringslisten i forhold til fjordstrategien, det finder Pernille ud af.
 
 1. Saunatider – det er vigtigt, at man forlader saunaen, når ens tid er udløbet. Det er meget vigtigt, at booker man en tid, som man ikke benytter, så skal man huske at afbooke igen i god tid, så flest muligt kan komme til. Afbookning foregår på samme måde som booking.
 
 1. PR – har forslag om, at vi laver et reklamefremstød for at få nye medlemmer – Inge sætter en plakat op i kassen med kontaktinformation.
 
 1. Evt.
 
Næste møde bliver i februar hos Lars på Bekkasinvej 10 i Øster Hurup tirsdag d. 9.2.2021 kl 19.00
 
 
Bestyrelsesmøde d. 3.11. hos Gitte kl. 19.30 tilstede Gitte, Pernille, Allan, Lars, Kim og Kaja
 
 1. Formanden beretter: Pernille er blevet ringet op af DGI, som ville høre om foreningen.  Pernille gav en orientering til DGI, om hvordan vores forening fungerer.  Inge, vores PR, deltager fremadrettet i nogle af bestyrelsesmøderne.
 2. Kassereren beretter: Vi er pt 100 medlemmer og økonomien er god.
 3. Opsamling Coronainstruktioner: Vi skal have besked, hvis nogle af vore medlemmer konstateres smittede, så vi kan sende advarsel ud, så folk kan testes. Der sendes mail  ud til alle medlemmer, at vi SKAL have besked ved evt. smitte. Det er naturligvis ikke tilladt at møde op i saunaen, hvis man har mistanke om at man er smittet. Ved evt. mistanke eller ved smitte, skal tidspunktet for saunaophold oplyses, således at vi kan sætte os i forbindelse med dem, som måtte have været i saunaen i samme tidsrum, som den smittede.
 4. Opfølgning på saunatider: Der er godt gang i bookninger og der er også forespørgsler om udlejning på rengøringsdagene mandag og torsdag.  Som udgangspunkt skal saunaen ikke udlejes på rengøringsdage, de er forbeholdt rengøring.  Udlejning af saunaen skal så vidt muligt holdes på åbningsdagene.  Der er indimellem problemer med, at folk møder op uden at have booket en tid. Vi må opfordre til, at vore medlemmer booker en tid i Conventus, inden man møder op på havnen. Der står en beskrivelse på hjemmesiden, hvordan man booker tider.  Det er så vigtigt, at man forlader saunaen omklædt til tiden. Således, at næste hold ikke pludselig mister 10 min., fordi omklædningen/saunaen ikke er ledig.  Der er fra bestyrelsens side skærpede krav til privatudlejning af saunaen, foreløbig indtil 22. november, hvilket betyder, at der max. er 3 personer i saunaen ad gangen.  Uanset om man er ægtefælle eller ej.  Dette gælder også de almindelige åbningstider, kun 3 personer.  Vi tager herefter stilling til de nye restriktioner.
 5. Rengøring, tovholder: Vi opfordrer til, at man skriver sig på rengøringssedlen. Kan man af en eller anden grund ikke gøre rent, så kan man hyre Heidi Lillelunds rengøringsselskab til at gøre rent for sig. Som der står i referatet af generalforsamlingen i 2019 så koster en rengøring hos Heidi Lillelund kr. 350,- pr. gang. Det billige kontingent forudsætter, at man gør rent.   Gitte er tovholder på rengøringsartikler, så giv hende besked, hvis der mangler noget.
 6. Broudvalg, trappe i lagunen: Der er sendt ansøgning til kommunen om renovering af broen. Vi har fået bekræftet, at de har modtaget den, og havnen afventer svar.
Der er opsat bro i lagunen, som er at finde der fra oktober til april, således at der også kan bades i blæsevejr.
Nye medlemmer kan komme og få en prøvetime. Vi sætter et opslag op i kassen, hvor man kan henvende sig, alternativt tjekke hjemmesiden.
 
Evt.: Der er indtil videre ingen åbningstider ved fuldmåne. Vi afventer udmeldingerne efter 22. november vedr. evt. ændringer i reglerne og tager stilling til om der skal være åbent i saunaen de efterfølgende fuldmåner.
 
Der indkøbes julekæder til opsætning rundt om døren og vinduet, udvendigt.
Gitte overtager administrationen af facebooksiden. Næste møde er hos Pernille d. 30.11. kl. 19.00
 
Vi er klar over, at det er træls, men vi håber på jeres forståelse for ovennævnte stramninger, som desværre er nødvendige. Coronaen er også nået herud i vores hjørne af landet.
 
 
 
 
 
 
Bliv medlem
Bliv medlem

Bankforbindelse: Spar Nord


Kalender
Besøg vores side
Oester Hurup vinterbaderforening | Kystvejen 81, Øster Hurup | 9560 Hadsund | Tlf.: +45 21758569 | Lene.kold@gmail.com